Zwroty na ustną maturę z włoskiego

wpis w: Poziom średni, Słownictwo | 0

Wczoraj wieczorem na fanpage’u Po Prostu Włoski poprowadziłam live’a, w którym dałam trochę wskazówek do matury z włoskiego. Przerobiliśmy egzamin podstawowy, a na prośbę jednego z widzów (i członków z grupy Parliamo Italiano) postanowiłam przygotować listę zwrotów na ustną maturę z włoskiego. Co ważniejsze – z tych zwrotów może, a nawet powinien, korzystać każdy, kto chce mówić płynniej po włosku 🙂

Od czego zacząć wypowiedź

Przede wszystkim pamiętajmy o zwracaniu się do egzaminatorów na Pan/Pani, czyli używając Lei + 3 os. l. poj. dla czasowników.

Lista wyrażeń przydatny na wprowadzenie tematu:

 • Prima di tutto… / Soprattutto… / Innanzitutto… / In primo luogo… – Przede wszystkim…
 • Vorrei cominciare/iniziare con… – Chciałbym zacząć od… (+ rzeczownik)
 • Prendendo in considerazione… – Biorąc pod uwagę…
 • Secondo alcuni… – Według niektórych…
 • Oggigiorno… – W dzisiejszych czasach…
 • Parlando di… – Mówiąc o…
 • Per quanto riguarda… – Jeśli chodzi o…
 • La maggior parte delle persone sostiene che… – Większość ludzi opowiada się za…

Przedstawienie innych argumentów

 • Inoltre… / In più… – Ponadto…
 • D’altra parte… / D’altro canto… – Z drugiej strony…
 • Comunque… – Jednak…
 • Oltretutto… – Poza tym…
 • Nel caso in cui… – W przypadku, gdy…
 • Poi… – Potem…
 • Passiamo a… – Przejdźmy do…
 • Bisogna anche notare che… – Trzeba również zwrócić uwagę na to, że…
 • Invece… – Natomiast…
 • Infatti… – Rzeczywiście…
 • Anzi… – Co więcej…
 • In conseguenza… – W rezultacie…
 • Possiamo anche dire che… – Możemy również powiedzieć, że…
 • Possiamo anche considerare che… – Możemy również wziąć pod uwagę…

Wprowadzanie przykładów

 • Per esempio… – Na przykład…
 • Prendiamo l’esempio di… – Weźmy na przykład…
 • A conferma delle mie parole… – Dla potwierdzenia moich słów…
 • Tali situazioni…- Takie sytuacje…
 • Mi ricordo che… – Pamiętam, że…
 • Si tratta di… – Chodzi o…
 • Intendo dire che… – Mam na myśli, że…
 • Questo significa che… – To znaczy, że…

Zamknięcie tematu

 • Vale la pena dire che… – Warto powiedzieć, że…
 • Non è senza importanza che… – Nie jest bez znaczenia, że…
 • Nonostante tutto… – Mimo wszystko…
 • Tutto sommato… – Podsumowując…
 • Alla fine… – W końcu…
 • In conclusione… / Riassumendo… – Podsumowując.
 • Alla fine vorrei aggiungere che… – Na zakończenie chciałbym dodać, że…

Opis obrazka

 • In questa foto c’è / ci sono… – Na tym obrazku jest / są..
 • Nella prima foto c’è / ci sono – Na pierwszym zdjęciu jest / są…
 • Nella foto a destra / a sinistra c’è / ci sono – Na zdjęciu po prawej / po lewej jest / są…
 • In primo piano… – Na pierwszym planie…
 • Sullo sfondo… – W tle…
 • A destra… – Po prawej stronie…
 • A sinistra… – Po lewej stronie…
 • In alto… – Na górze…
 • In basso… – Na dole…
 • Al centro… – Na środku
 • Al centro della foto… – Na środku zdjęcia…
 • Accanto… – Obok…
 • Vicino… – Blisko…
 • In questo momento… – W tej chwili

Wyrażanie niepewności

 • Probabilmente / Forse sono… – Prawdopodobnie są…
 • Sembra che… – Zdaje się, że…
 • Non sembra che… – Nie wydaje się, że…
 • Può darsi che… – Być może, że…
 • Non sono sicuro… – Nie jestem pewien…
 • Non ne sono sicuro – Nie jestem tego pewien
 • Non lo so… / Non saprei… – Nie wiem…
 • Non ho alcuna esperienza… – Nie mam żadnego doświadczenia…
 • Non sono certo, ma suppongo che… – Nie jestem pewien, ale przypuszczam, że..

Wyrażanie opinii

 • Secondo me… – Według mnie…
 • Penso che… – Myślę, że…
 • Mi pare che / Mi sembra che… – Wydaje mi się, że…
 • Ho impressione che… – Mam wrażenie, że…
 • Sono convinto che… – Jestem przekonany, że…
 • A mio parere… – Moim zdaniem…
 • Voglio dire che / Intendo dire che… – Chodzi mi o to, że…
 • A dire il vero… – Prawdę mówiąc…
 • Non c’è dubbio che… – Nie ma wątpliwości, że…
 • Si dice spesso che… – Często mówi się, że…

Zgadzanie się

 • Sono d’accordo… – Zgadzam się…
 • Sono d’accordo con te / con Lei – Zgadzam się z Tobą / z Panią/Panem
 • Hai ragione – Masz rację
 • Sono della stessa opinione – Jestem tego samego zdania
 • Lo penso anche io – też tak myślę
 • È vero che… – To prawda, że…
 • Sì, è proprio vero/così! – Tak, to dokładnie tak!
 • Non ho niente in contrario – Nie mam nic przeciwko
 • Senza dubbio – Bez wątpienia
 • Assolutamente – Absolutnie
 • Esattamente / Precisamente – Dokładnie

Wyrażanie innego zdania

 • Non sono d’accordo… – Nie zgadzam się…
 • Non hai ragione / Hai torto – Nie masz racji
 • Non sono convinto… – Nie jestem przekonany…
 • Non mi sembra probabile che… – Nie wydaje mi się prawdopodobne, że…
 • Non è vero che… – To nieprawda, że..
 • Io, al posto tuo… – Ja, na Twoim miejscu…
 • Non credo che… – Nie wierzę/sądzę, że…
 • Penso di no – Myślę, że nie
 • Nemmeno per idea – Za nic na świecie
 • Sono contrario a… – Jestem przeciwny…

Prośba o wyrażenie zdania/opinii (czyli jak “odbić piłeczkę”)

 • Tu invece che ne pensi? – Ty natomiast co o tym myślisz?
 • Che ne pensi di…? – Co myślisz o…?
 • Che ne dici di…? – Co ty na to żeby…?
 • Pensi che…? – Myślisz, że…?
 • Ti piace? – Podoba Ci się?
 • Sei d’accordo? – Zgadzasz się?
 • Non credi che…? – Czy nie uważasz, że…?
 • Sono curioso se… – Ciekawi mnie, czy…
 • Vorrei saperne di più – Chciałbym wiedzieć o tym coś więcej

Pobierz zwroty na ustną maturę z włoskiego w wersji do druku

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.