Czas przyszły – futuro semplice cz. 1

wpis w: Gramatyka, Poziom średni | 0

Dzisiaj przypomnienie o tym, jak tworzyć czas przyszły futuro semplice.

Jeśli chcesz dowiedzieć się do czego można stosować czas przyszły to przejdź do wpisu o zastosowaniach czasu futuro semplice. Najprostsze z nich, takie domyślne, to oczywiście mowa o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości (ale to nie jedyne).

Czasowniki regularne

Dla pierwszej i drugiej grupy (czyli dla czasowników kończących się na -are -ere) występują te same końcówki, dla trzeciej grupy są inne:

I grupa -are II grupa -ere III grupa -ire
Lavor-erò

Lavor-erai

Lavor-erà

Lavor-eremo

Lavor-erete

Lavor-eranno

 Prend-erò

Prend-erai

Prend-erà

Prend-eremo

Prend-erete

Prend-eranno

 Dorm-irò

Dorm-irai

Dorm-irà

Dorm-iremo

Dorm-irete

Dorm-iranno

Ważne jest, żeby wymawiać akcenty i podwójne litery tam gdzie one występują.

Jak dla innych czasów, czasowniki kończące się na -care -gare, żeby zachować dzwięć, przyjmują literę h w odmianie, więc będzie np.

cercare -> cercherò

pagare -> pagherai

Uwagi wymagają też czasowniki kończące się na -ciare-giare, które z kolei tracą literę i, np.

lasciare -> lascerò

mangiare -> mangerò

Wyjątkiem jest czasowik sciare (jeździć na nartach), który jednak zachowa literę i w swojej odmianie.

Czasowniki essere i avere

One jak zwykle wymagają oddzielnego uznania więc oto ich odmiana:

Essere Avere
Sarò

Sarai

Sarà

Saremo

Sarete

Saranno

Avrò

Avrai

Avrà

Avremo

Avrete

Avranno

platforma-jezyk-wloski

Czasowniki nieregularne I grupy

W czasownikach nieregularnych też są pewne zasady, poza tymi trzema czasownikami z pierwszej grupy:

Dare
(dawać)
Fare
(robić)
Stare
(znajdować się)
Darò

Darai

Darà

Daremo

Darete

Daranno

Farò

Farai

Farà

Faremo

Farete

Faranno

 Starò

Starai

Starà

Staremo

Starete

Staranno

Oczywiście analogicznie będą się zachowywać czasowniki pokrewne od tych trzech, tj. ridare (oddawać), rifare (zrobić ponownie) itp.

Czasowniki, które tracą literę -e-

Do tej rodziny należy sporo czasowników często używanych na co dzień tj.

Andare (iść) -> andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno

Potere (móc) -> potrò, potrai, potrà, potremo, potrete, potranno

Sapere (wiedzieć, umieć) -> saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete, sapranno

Vedere (widzieć) -> vedrò, vedrai, vedrà, vedremo, vedrete, vedranno

Vivere (żyć) -> vivrò, vivrai, vivrà, vivremo, vivrete, vivranno

To samo oczywiście dzieje się dla pokrewnych np. sopravvivere (przeżyć) -> sopravvivrò.

To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o ucięciu tej literki. W przypadku potere np. gdybyśmy tego nie zrobili otrzymalibyśmy poterò, co z kolei jest formą przyszłą od czasownika regularnego potare (przycinać np. krzewy).

Czasowniki, które podwajają literę -r-

Wydaje się to trudne, ale dość łatwo zapamiętać, które czasowniki się tak zachowują:

Venire (przyjść) -> verrò, verrai, verrà, verremo, verrete, verranno

Volere (chcieć) -> vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno

Tenere (trzymać) -> terrò, terrai, terrà, terremo, terrete, terranno

Bere (pić) -> berrò, berrai, berrà, berremo, berrete, berranno

I to samo dla pokrewnych.

Mam nadzieję, że to trochę uporządkuje Wam te zasady 🙂 Dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma powtórki!

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.